Achtergrond

De Centrale As, een nieuwe weg in Noordoost Fryslân

Het gebied van De Centrale As loopt van Dokkum tot Nijega en is 23,5 kilometer. De rondweg Garyp (3,3 kilometer) en de rondweg Hurdegaryp (4 kilometer) zijn twee zijwegen van De Centrale As, maar horen wel bij het project.

 

De Centrale As is in drie stukken geknipt. Noord loopt van Dokkum tot het spoor Feanwâlden, Midden van Feanwâlden tot Prinses Margrietkanaal en Zuid van Prinses Margrietkanaal tot Nijega, inclusief de rondweg om Garyp. De Centrale As is aangelegd als dubbelbaans autoweg en daarmee de belangrijkste verkeersader in het gebied voor verkeer dat snel van A naar B wil. Daardoor is er minder verkeer op kleinere lokale wegen in het gebied en verbetert de verkeersveiligheid in de dorpen. Ook zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid van het gebied. Op De Centrale As geldt een maximum snelheid van 100 kilometer per uur.

 

Tracéfolder De Centrale As 

Bekijk hier de tracékaart van De Centrale As

 

Deelgebieden De Centrale As 

Bekijk hier het tracé van De Centrale As, verdeeld in contracten

 

Betrokken partijen bij De Centrale As
Bekijk hier welke partijen er allemaal betrokken zijn bij het realiseren van De Centrale As