Gebiedsmaatregelen rondom brug Burgum geopend

Actueel

Gebiedsmaatregelen rondom brug Burgum geopend

Vogels, otters, vissen, muizen en kikkers hebben hun weg gevonden naar het gebied rondom de brug bij Burgum. De maatregelen, die uitgevoerd zijn in het kader van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As, doen het goed als paai- en broedplek. Daarnaast maken de dieren gebruik van de passages die zijn aangelegd om de weg over te steken. Op vrijdag 1 december opende gedeputeerde Johannes Kramer deze maatregelen, samen met de aangelegde fiets- en wandelpaden.

 

In het gebied zijn diverse maatregelen uitgevoerd voor zowel natuur als recreatie. Zo is er  door de kanaalomlegging een eiland ontstaan, welke ingericht is als natuurgebied. De brug bij Burgum is verlengd, zodat er op de oevers een mooie ecologische zone is ontstaan. Via deze ecologische zone kunnen planten en dieren zich verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere. In dit geval van De Alde Feanen naar het Lauwersmeergebied en vice versa. Daarnaast zijn er fiets- en wandelpaden aangelegd.

Bij Garyp is een weidevogelgebied aangelegd en tussen het aquaduct en de brug een natuurgebied van ruim 9 hectare. Dat is een natuurgebied van zo'n 18 voetbalvelden groot.

 

Paluduct

Over het aquaduct is een Paluduct gelegd. Bij aquaducten is meestal sprake van een harde oever omdat technisch voor een betonnen constructie wordt gekozen. Vooral grondgebonden dieren die langs de oever zwerven kunnen het aquaduct dan onmogelijk passeren. De oplossing is gevonden door het moeras – palu - over de weg heen te leggen. Dit paluduct is uniek in Nederland en ontwikkeld in samenwerking met ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga. Alleen bij de Galamadammen is er nog één te vinden.

 

Eko kwadrant

Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwerp van de ecologische verbinding langs de kanaaloevers ter hoogte van Burgum en Sumar. Zodra dit gereed is, vormt het Prinses Margrietkanaal, samen met de maatregelen rondom de brug Burgum, de zuidelijke rib uit het eko-kwadrant