Actueel

Van Hege Diken naar Noardermar

Het natuurgebied De Hege Diken aan de Nieuwstad in Burgum is klaar. Parallel aan de aanleg van de Sintrale As is het voormalig depot ingericht als natuurgebied. Dit in het kader van de gebiedsontwikkeling De Centrale As. Op vrijdag 8 september droeg  gedeputeerde Johannes Kramer het beheer van het voormalig gronddepot van de provincie Fryslân symbolisch over aan de Fûgelwacht Burgum en Staatsbosbeheer.

 

'De fegetaasje yn 'e plassen ûntwikkelet him ûnferwachts posityf en der binne al lytse snoekjes yn 'e fisktrep sjoen' vertelt gedeputeerde Johannes Kramer. In het gebied bouwden scholieren van ROC Friese Poort, samen met Van der Wal Hout uit Noardburgum, een vogelkijkhut. Hiervoor werd hout gebruikt van eikenbomen die voor de aanleg van de Sintrale As moesten worden gerooid. Ook is er een zwaluwwand en een vistrap te vinden. De eerste positieve ontwikkelingen van het nieuw ingerichte natuurgebied zijn al zichtbaar.

 

Gronddepot

Vanaf 2014 gebruikte provincie Fryslân het voormalig gronddepot de Hege Diken als gronddepot voor de aanleg van de Sintrale As. De grond werd daarnaast gebruikt voor de realisatie van het Wetter-en Willepark in Burgum. Nu het voormalig depot opnieuw ingericht is als natuurgebied, zal het ook zijn oude naam weer dragen: Noardermar.

 

Grip op Grond

Met de 'ontmanteling' van het gronddepot De Hege Diken, is er weer een succesvolle koppeling van Grip op Grond tot stand gebracht. Grip op Grond stimuleert projecten van Friese overheden om strategisch samen te werken. Deze samenwerkingen zorgen voor allerlei (financiële) besparingen en voor een meer integrale en duurzame aanpak door functioneel hergebruik van grond.

 

Gebiedsontwikkeling

Het inrichten van De Hege Diken als natuurgebied is één van de maatregelen van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As. Dit natuurgebied maakt onderdeel uit van de integrale visie en het eco-kwadrant. Het gebied geldt als stapsteen voor de ecologische verbinding tussen Alde Feanen en Burgumermar, in het verlengde van de ecopassage van de brug Burgum en het paluduct.